Varlık Payı

Varlık Payı, (İngilizce:Asset Share)

Aktif payı geçmiş primlerin geçmişe dönük birikimi, daha az gider ve teminat maliyeti, aktiflerin geri kazanım oranı üzerindendir. Birikme, tek bir sözleşme veya bir grup sözleşme için yapılabilir. Ayrıca, kazanılmış varlık payı veya geriye dönük kazanılmış varlık payı olarak da adlandırılır. Kar sözleşmelerinde, kar sözleşmelerinden, teslim olmamalarından ve ertelemelerden ve ayrıca teminat maliyeti ve sağlanan her türlü sermaye desteğinden çeşitli karlar için izin alınabilir.

Kaynak[düzenle]

  • SOA - Society Of Actuaries