Toplam Hasar Kaybı Reasüransı

Toplam Hasar Kaybı Reasüransı (İngilizce:Aggregate Excess Of Loss Reinsurance); Tek bir olaydan veya belirli bir süre boyunca, genellikle bir yıl boyunca tanımlanmış bir tehlikeden (veya tehlikelerden) oluşan, bir aşırı noktanın üzerinde ve bir üst sınıra tabi zararların toplamını kapsayan bir aşırı zarar reasüransı.