Sözleşme Hizmet Marjı

Sözleşme Hizmet Marjı (ingilizce:Contractual Service Margins);

Sözleşmede sunulan imkanlar, hizmetler için beklenmesi mümkün getiri ihtimali olan gelir kapısıdır

* CSM0 = - (En iyi tahmin yükümlülüğü + Risk Ayarlaması)
* Not: Kârlı sözleşmeler için, başlangıçta (BEL+RA) < 0, yani CSM0 > 0 anlamına gelir.
* Söz konusu sözleşme hizmet marjı, genel gider ve kar sağlamak için mevcut olan tutardır.


Sözleşme hizmet marjı neyi temsil eder?[düzenle]

  • Sözleşmenin teminat süresi içinde üretmesini beklediği kârlılığın cari bir tahmini.
  • Genel giderler ve diğer dağıtılamayan giderlerin karşılanması.
  • Orginating sözleşmelerinde tazminat.
  • Yan hizmetler sağlama için tazminat (karşılama).
  • Ürün geliştirme için tazminat (karşılama).
  • Sigorta şirketinin önemli bir fiyatlandırma gücü varsa ek getirileri veya piyasa gücü oluşturmayı düşürür.

Kaynak[düzenle]