Olumsuz Seçim (veya Seçim karşıtı)

Olumsuz Seçim (veya Seçim karşıtı),(İngilizce:Adverse Selection (or Anti-selection)); (1)İnsanların, risklerinin primlerinde sigorta şirketinin izin verdiğinden daha yüksek olduğuna inandıklarında sözleşmeler yapmaları daha muhtemel olacaktır. Bu, olumsuz seçim (veya seçim karşıtı) olarak bilinir. Olumsuz seçim, mevcut politika sahiplerinin bir garanti ya da bir seçenek kullanma fırsatına sahip olduğu durumlarda da ortaya çıkabilir. Garanti veya seçenekten en fazla kazananlar, bunu kullanma olasılıkları en yüksek olacaktır. (Kaynak: Faculty and Institute of Actuaries)

(2)Bir sigortacı, sigortacının sigorta şirketi tarafından temin edilemeyecek olan sigorta teminatını elde etmek için kullanamayacağı bilgileri kullanması durumunda, olumsuz seçim riskine maruz kalır bilgiye sahip olsaydı ya da sigorta şirketi tarafından verilenden daha elverişli şartlarla teminat almak için. Bir sigortacı ayrıca, uygun ve ilgili bilgileri kullanmamak suretiyle olumsuz seçim riskine de maruz kalabilir. (2) Olumsuz seçim aynı zamanda, hastaları ya da alt-standart yaşamları meşru bir şekilde politikaları gözden geçirme ya da sağlık kanıtı olmadan ek teminat sağlayan seçenekler alma eğiliminde tanınır. (Kaynak: Fakülte ve Aktüerler Enstitüsü) - Ekonomi ve sigortacılıkta kullanılan bir terim. İlk başta sigorta alan kişilerin sigortacı tarafından oranlarını belirlemek için kullandıkları nüfustan daha fazla talepte bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bir durumu tanımlamak için sigortada kullanılmıştır. Örneğin, bir hayat sigortası sözleşmesi için oran belirlerken, bir hayat sigortası belirli bir bölgedeki belirli bir yaştaki insanlar arasındaki ölüm oranlarına bakabilir. Şimdi, nüfus içinde sigara içenler ve sigara içmeyenler arasında iki grup olduğunu ve sigorta şirketinin hangisinin hangisi olduğunu söyleyememesini sağlayın. Sigara içmeyenler, ortalamanın altında ölme ihtimalinin düşük olduğunu ve sigara içenleri çapraz sübvanse ettiklerini biliyorlar, bu yüzden kendilerini sigortalamak konusunda isteksiz olacaklar, sigara içenler sigorta talebinde bulunma olasılığının daha yüksek olacağını düşünüyor. Sigorta şirketi primleri belirlerken izin verilenden daha yüksek ortalama ölüm oranları olan insanlarla sona erer. (Kaynak: InvestorDictionary.com)

Kaynaklar[düzenle]

1.Faculty and Institute of Actuaries 2.InvestorDictionary.com