Bond

Bond, Tahvil, bir tahvil sahibinin, belirli bir gelecekteki belirli tutarda bir götürü miktar ile birlikte, bir miktar düzenli geri ödemeli ödemenin geri ödemeye (veya itfa edilmesine) kadar bir dizi düzenli faiz ödemesi adığı durumdur.