Bütçe Politikaları

Kısıtlı cover mevcut olan daha ucuz PMI politikaları. Bunlara örnek olarak aşan poliçeler (sigortalı ilk dilimini, her istem için önceden belirlenmiş bir sabit tutarı taşır), kamu hizmeti bekleme sürelerine bağlı poliçeler (sadece resmi bekleme listesinin bir ön süreden daha uzun olduğu durumlarda teminat verilir) Belirtilen süre, genellikle altı hafta) ve yalnızca hastaya cover sağlayan politikalar. Bu terim aynı zamanda CI politikalarına (kapsanan hastalıkların listesi) ve IP politikalarına (sınırlı fayda süresi).

Kaybak[düzenle]

  • IFA