Aktif Üye

Aktif üye (İngilizce:Active Member); Şu anda mevcut hizmetle ilgili olarak bu plana göre faydalar sağlayan bir fayda planının bir üyesi.