Aktüeryal Değer

Aktüeryal Değer (İngilizce:Actuarial Value); Bazı değişkenlere bağlı gelecekteki nakit akışları, verilen aktüeryal model tarafından geliştirilen bugünkü değerdir.