Aktüer

Aktüer kimdir? Aktüer, bir işletmedeki gerçek sorunları çözmek için özellikle riskle ilgili olanlar için aktüeryal, matematiksel teori, olasılık ve istatistiklerin yanı sıra ekonomi ve finansı uygulayabilen bir uzmandır. Ticari sorunlar, gelecekte ortaya çıkacak olaylarla, bu olayların ortaya çıkma olasılığı, olayın meydana geleceği zaman ve olay meydana geldiğinde ortaya çıkan maliyetleri aşmak için ne kadar fon ayrılması gerektiği ile ilgilidir. Aktüerlerin kullandığı bilime Aktüerya Bilimi denmektedir.

Genelde hayat sigortası şirketleri, genel sigorta şirketleri, sağlık sigortası şirketleri, emeklilik fonları, aktüeryal danışmanlar ve yatırımlar gibi finans sektöründe çalışmaktadır. Birçok aktüer, güçlü analitik ve mantıksal beceriler gerektiren risk yönetimi ile ilgili diğer alanlara nüfuz etmiştir.

İş tecrübesi sayesinde, aktüer, ticari ve finansal iş konusunda yeterli bilgiye sahip olacak ve aktüerin çalıştığı sektöre göre alanların derin bir teknik anlayışına sahip olacaktır.

Başka Bir Kaynakta Aktüer'in Açıklaması[düzenle]

Kaba varsayım ve verileri alabilen ve rakamları mikrometrik hassasiyetle hesaplayabilen biri. Bir aktüer risk tahmin etmek, ölçmek ve yönetmek için matematiksel yaklaşımlar uygular. Bir aktüer riskleri tanımlar, analiz eder ve belgeler, risk alanlarını izler ve risk ile ilgili sorunları ortaya çıkarır. Aktüer, problemleri tanımlar ve fikirler üretir, uygulanan çözümlere yol açan tavsiyeler geliştirir ve sonuçları sürekli izler. Aktüerin çalışması teoriye, verilere ve deneyime dayanır ve profesyonel muhakeme ile yapılır. Profesyonel yargıya varılması gerekir, çünkü aktüerden sıklıkla farklı ve bazen de çelişen ihtiyaçları olan birden fazla paydaşı etkileyen işleri yapması istenir. (Kaynak: Aktüerya Uygulamasının Temelleri) - Aktüerler, riskin finansal etkilerini analiz eden, özellikle ileriye dönük olan profesyoneller. Aktüerler, özellikle sigorta şirketleri, sağlık sigortası ve emeklilik planları gibi çalışanlara sağlanan faydalar, sosyal güvenlik ve Medicare gibi sosyal yardım programları gibi belirsiz gelecekteki olayları incelemek için matematik, ekonomi, finans ve istatistik becerilerini kullanır. Aktüerlerin temel ve klasik işlevleri sigorta ve rezervler için primleri hesaplamaktır. Rezervler borçlara benzer ve gelecekteki ödemeleri sağlamak için şimdi ne kadar ayrılması gerektiğini gösterir. Bir sigorta şirketinin bilançosunu incelerseniz, sorumluluk tarafının çoğunlukla rezervlerden oluştuğunu görürsünüz.